Dopóki nie uczynisz nieświadomego - świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. - C.G. Jung
 
W ramach praktyki psychoterapeutycznej prowadzę:

- terapię indywidualną  młodzieży, dorosłych,
- terapię par,
- terapię grupową dla osób uzależnionych, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików, Grupy wsparcia dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży oraz grupy nastawione na  rozwój osobisty.


 
Do gabinetu zapraszam osoby, które:


- doświadczają w swoim życiu kryzysu,

- cierpią z powodu objawów nerwicy i depresji,

- mają trudność w ułożeniu swoich relacji z innymi ludźmi,

- w destrukcyjny dla siebie sposób używają substancji psychoaktywnych,

- są uzależnione od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, hazardu, seksu, miłości, komputera, internetu, nikotyny itp.

- zmagają się z silnym stresem,

- chcą lepiej poznać siebie i poprawić jakość swojego życia.
Psychoterapia jest szczególnie skuteczna w przypadku:

*          lęku (ciągły niepokój, zamartwianie się, fobie, ataki paniki, obsesyjne myśli),
*          traumatycznych przeżyć (wypadek, przemoc),
*          silnego przygnębienia i smutku (depresja, apatia, myśli samobójcze),
*         niskiego poczucia własnej wartości,
*         trudności w relacjach z innymi ludźmi (nieśmiałość, częste konflikty, poczucie niezrozumienia, nadmierna uległość, kłopoty w związku, 
           trudności rodzinne),
*         zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia),
*         chęci odkrywania i lepszego rozumienia samego siebie,
*         problemów seksualnych
*         przeżywania żałoby lub straty,